Anbi
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag plus zondag 10.00 tot 15.30 uur De toegang is gratis Bij slecht weer kan de boerderij eerder dicht gaan.
Bankrekening: NL72 RABO 0161 7611 00
Regelmatig komen bij ons verzoeken binnen van scho- lieren of ze bij ons stage mogen lopen. Wij hebben geen stageplaat- sen!
Ontwerp en beheer: Ruud de Boer ©2015-2024
Naam van de instelling: Stichting Kinderboerderij “De Rekerhout” fiscaal nummer en KvK nummer RSIN: 006205902    KvK 41238884 Contactgegevens Krielenzand 5 1825 BZ  ALKMAAR tel. 072 - 5620587 Bestuurssamenstelling voorzitter : Dhr. H.J.C. Bakker secretaris : Mevr. A.A. Doornbos-Soer penningmeester : Dhr. C.A.M. Duijn bestuurslid : Dhr. C.Q. van Dijk De doelstelling De stichting heeft tot doel het exploiteren van een kinderboerderij in Alkmaar-Noord. Zij tracht haar doel te verwezenlijken door de bezoekers uitgebreide informatie over de dieren en de natuur te geven. Wij werken vooral met groepen kinderen, mensen met een beperking en (dementerende) ouderen. Het beleidsplan Met vrijwilligers wordt sinds 1982 de boerderij geëxploiteerd. Kort daarna zijn een theehuis en een educatief centrum gerealiseerd. Het team is nog steeds met groot enthousiasme bezig met het welzijn van de dieren en met onderhoudswerkzaamheden aan o.a. gebouwen en hekken. Het beloningsbeleid De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Verslag van de uitgeoefende activiteiten Rondleidingen voor scholen en andere groeperingen, Dag van het park Rekerhout, Oogstfeest van appels en peren, Bijendag, Levende Kerststal, Teambuildingsdagen.
Financieel overzicht per 31 december 2022 Anbi beschikking