Contact
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag plus zondag 10.00 tot 16.30 uur De toegang is gratis Tijdens de winterperiode sluiten wij om 15:30 uur Bij slecht weer kan de boerderij eerder dicht gaan.
Bankrekening: NL72 RABO 0161 7611 00
Regelmatig komen bij ons verzoeken binnen van scho- lieren of ze bij ons stage mogen lopen. Wij hebben geen stageplaat- sen!
Ontwerp en beheer: Ruud de Boer ©2015-2022
St. Kinderboerderij de Rekerhout Krielenzand 5 1825 BZ  ALKMAAR Tel: 072-5620587 Email: kbderekerhout@gmail.com Bankrekening: NL 72 RABO 0161761100 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag en zondag van 10:00 tot 16:30 uur.   Bij heel slecht weer kan het gebeuren dat zowel het theehuis als de boerderij eerder dicht gaan. Toegang is gratis Excursies en educatieve bijeenkomsten op (telefonische) afspraak