Geschiedenis
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag plus zondag 10.00 tot 15.30 uur De toegang is gratis Bij slecht weer kan de boerderij eerder dicht gaan.
Bankrekening: NL72 RABO 0161 7611 00
Regelmatig komen bij ons verzoeken binnen van scho- lieren of ze bij ons stage mogen lopen. Wij hebben geen stageplaat- sen! Meer dan veertig jaar geleden werd onder de bewoners van de toen nog jonge  wijk Huiswaard een enquete gehouden om te bepalen waar behoefte aan was  in de wijk.  Ruim 74% koos voor een kinderboerderij en met medewerking van de gemeente  Alkmaar verrees op een oude boomgaard even buiten de wijk de huidige  kinderboerderij de Rekerhout. Sedert 14 mei 1982 wordt deze kinderboerderij beheert door Stichting Kinderboerderij de Rekerhout welke naast de boer- derij ook een theehuis en een educatief centrum beheert. De stichting bestaat uit een bestuur en een team van medewerkers. Zij beheren  de boerderij op vrijwillige basis en zijn financieel geheel afhankelijk van  donateurs en giften.
Ontwerp en beheer: Ruud de Boer ©2015-2024