Gezocht
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag plus zondag 10.00 tot 16.30 uur De toegang is gratis Tijdens de winterperiode sluiten wij om 15:30 uur Bij slecht weer kan de boerderij eerder dicht gaan.
Bankrekening: NL72 RABO 0161 7611 00
Regelmatig komen bij ons verzoeken binnen van scho- lieren of ze bij ons stage mogen lopen. Wij hebben geen stageplaat- sen!
Ontwerp en beheer: Ruud de Boer ©2015-2022
De boerderij staat er inmiddels bijna 40 jaar en veel attributen zijn  net zo oud of in ieder geval ook zeer oud. Dit houdt in dat vele inven- tarisstukken en/of gebruiksartikelen aan vervanging toe zijn. Vaak komt het voor dat mensen tijdens opruimingen of verbouwingen spullen weggooien die voor ons nog zeer goed bruikbaar zijn. Ons verzoek is dan ook om even aan ons te denken alvorens grof huisvuil te bellen.  Op deze pagina van de website  gaan wij vermelden naar welke spullen wij naarstig op zoek zijn. Wellicht kunt u ons helpen? BIELZEN De bielzen bij het theehuis zijn na 35 jaar af en moeten nodig vervangen worden. Wij zoeken bielzen van iedere lengte maar wel met een breedte van 26 cm en een hoogte van 15 cm
Waterval
Bij schoonmaakwerkzaamheden bij de eendenvijver is gebleken dat de waterval zijn beste tijd heeft gehad. Wij hebben nog een reparatie kunnen uitvoeren maar het einde is in zicht. Wie o wie kan ons helpen aan een waterval of een beekloop? Gaat u uw vijver weghalen of veranderen? Denk eerst aan ons voor u grof vuil belt!