Nieuws
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag plus zondag 10.00 tot 16.30 uur De toegang is gratis Tijdens de winterperiode sluiten wij om 15:30 uur Bij slecht weer kan de boerderij eerder dicht gaan.
Bankrekening: NL72 RABO 0161 7611 00
Regelmatig komen bij ons verzoeken binnen van scho- lieren of ze bij ons stage mogen lopen. Wij hebben geen stageplaat- sen! OKTOBER 2021 Deze maand werden wij verblijd met een cheque van € 205,10 gegeven door de bewonerscommissie van de Muiderwaard. Dit was de opbrengst van de loterij gehouden op burendag. Met dit bedrag kan de gehele veestapel worden ingeënt. Iedereen heel hartelijk bedankt! SEPTEMBER 2021 Deze maand hebben wij twee nieuwe bewoners mogen begroeten. Er zijn twee nieuwe dwerggeitjes gekomen. Momenteel verblijven zij nog in de stal om te wennen. De roepnamen zijn Susan en Anja. Anja is vernoemd naar onze burgemeester Anja Schouten die ons afgelopen week bezocht voor een kennismakingsbezoek. De burgemeester was zeer belangstellend en maakte kennis met alle dieren op de boerderij en was blij met de vernoeming van één van de dwerggeitjes naar haar. Het geitje vond het ook prima. Het klikte direct. Deze week zijn alle geiten en schapen ingeënt tegen maag en darmwormen en parasieten. Dit dankzij de opbrengst van de loterij van bewonerscommissie Muiderwaard.
Ontwerp en beheer: Ruud de Boer ©2015-2022
NOVEMBER 2021 Sofie groeit als kool en klimt tegen alles op om aandacht te trekken, daar is ze gek op. MAART 2022 Januari, februari en maart waren koude maanden. Te koud om de dieren naar buiten te laten gaan. Alleen de schapen gingen de gehele winter naar buiten. Zij begraasden de boomgaard.
Ook Sofie bleef binnen maar genoot van alle belangstelling en in de tussen- tijd blijft ze maar groeien. Het is weer zomertijd. Met ingang van woensdag 30 maart is de boerderij weer geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Of het theehuis ook ‘s-middags open is hangt af van de beschikbaar- heid van onze vrijwilligers. Als het heel slecht weer is, kan het zijn dat de boerderij eerder dicht gaat. Voor gasten die in ons theehuis iets willen nuttigen: u kunt bij ons alleen contant betalen. U kunt bij ons niet pinnen! In maart werden wij verrast door een vaste bezoeker van de kinderboerderij Jos Kuys. Jos komt regelmatig met zijn kleinkind op bezoek en verraste ons ditmaal met een zelfgemaakt schilderij van de boerderij. Het schilderij heeft een mooi plaatsje in het theehuis gekregen.
Jos is kunstschilder. Wilt u meer van zijn werk zien ga dan naar www.joskuys.com
APRIL 2022 Het weer in april was heel goed voor de boomgaard. De zon scheen geregeld De appelbomen en perenbomen staan dan ook in volle bloei. Nu maar hopen dat de bijen de weg weten te vinden zodat we later dit jaar weer appels en peren kunnen plukken/rapen.