Nieuws
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag plus zondag 10.00 tot 15.30 uur De toegang is gratis Bij slecht weer kan de boerderij eerder dicht gaan.
Bankrekening: NL72 RABO 0161 7611 00
Regelmatig komen bij ons verzoeken binnen van scholieren of ze bij ons stage mogen lopen. Wij hebben geen stageplaatsen!
Ontwerp en beheer: Ruud de Boer ©2015-2024
SEPTEMBER 2022 1 September zijn bij ons komen wonen Maartje en Saartje. Twee jonge melkgeiten die ons werden ge- schonken door zorgboerderij de Klompenhoeve uit Egmond aan den Hoef en daar zijn wij heel blij mee! NOVEMBER/DECEMBER 2022 SEPTEMBER/OKTOBER 2023
Zondag 1 oktober was onze imker op de boerderij om te vertellen over bijen en de ho- ning. Leerlingen van Jan Arentsz hebben voor een schoolopdracht een insectenhotel gebouwd. Het is de bedoeling dat dit in de tuin bij de voormalige eendenvijver wordt geplaatst. Momenteel is de eendenvijver weggehaald en moet de tuin heringericht worden. JANUARI 2024 We zijn weer open. En in de tweede week van het jaar werden we getrakteerd op een wit winterkleed wat natuurlijk wel weer leuke plaatjes oplevert. De dagelijkse gang van zaken op de boerderij wordt gerund door een team van vrijwilligers. Jarenlang hebben wij kunnen bouwen op een vaste groep van vrijwilligers. Nu beginnen er echter mensen af te vallen en zijn wij dus naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lijkt het u wat om een aantal uren per week in de natuur te werken, dieren te verzorgen of onderhoud te plegen, kom dan eens langs om te kijken of werken op de boerderij iets voor u is. Bovendien zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden waar- van één penningmeester. Leerlingen van CSG Jan Arentsz hebben een ballon opgelaten met daaraan bevestigd een radiosonde zodat de leerlingen de ballon kunnen volgen. Echter door wat stevige windstoten kwam de bal- lon bij ons tussen de bomen terecht. Met vereende kracht hebben wij de ballon weten te bevrijden en elders werd de ballon weer opgelaten in de hoop richting Berlijn. Voor de rieten daken was dit echter niet bevordelijk, zij zijn oud en beginnen te lekken ondanks enkele noodreparaties. Vernieuwing van de rieten daken op zowel de boerderij als het theehuis is begroot op ca. € 20.000.  De Rabobank heeft ons reeds gesteund met een gift van € 5.000 waar wij reuze blij mee zijn. Wie helpt ons nog meer?
Noodreparaties aan het dak van het theehuis