Home Nieuws Geschiedenis Vrijwilligers Sponsors Anbi Gezocht Foto's Contact

Ontwerp en beheer: Ruud de Boer ©2015-2018

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag en zondag van 10:00 uur tot 16:30 uur Tijdens de winterperiode gaat het theehuis dicht om 15:30 uur. Toegang gratis Bankrekening: NL72 RABO 0161 7611 00 Nieuws Regelmatig komen bij ons verzoeken binnen van scholieren of zij bij ons stage kunnen lopen. Wij hebben helaas geen stageplekken! FEBRUARI 2017 Momenteel zijn we druk doende het hekwerk rondom de boerderij en de weiden op te knappen. We zijn begonnen achter het theehuis en zo rondom het terras. Het hout van het hekwerk is danig verrot maar segment voor segment wordt het hek vernieuwd. En nu eind februari is de klus rondom het terras afgerond. Het resultaat mag er zijn. MAART 2017 Buiten kreeg de heer Bruinooge te horen hoe de renovatie van het hekwerk verliep. Uiteraard mocht in de stal een bezoek aan Sophie niet ontbreken. Ook Joris werd niet vergeten. Ook werd bekeken of de konijnenhokken, geschonken door de gemeente Alkmaar (door wethouder Kloos), nog functioneerden. Het was leuk te horen dat het bekend was bij de burgemeester dat wij deze hokken destijds gekregen hebben. APRIL 2017 Het is weer zomertijd. Dit betekent dat zowel de boerderij als het theehuis weer geopend zijn van 10.00 uur tot 16.30 uur. Bij heel slecht weer kan het zijn dat de boerderij eerder dicht gaat. Alle geiten en schapen zijn weer ingeënt tegen Q-koorts en tegen maag-/darmwormen en parasie- ten. Ook Joris is weer door de hoefsmidbehandeld. Deze was zeer tevreden over de toestand van Joris. Gezien zijn leef- tijd. In de tussentijd vordert het werk aan het hek gestaag. Alleen de sluis nog afwerken dan is het hek rond de grote weide klaar en kunnen de geiten en schapen hier gaan grazen. Op 19 april heeft het ministerie van Economische Zaken de ophok- en afschermplicht voor pluimvee ingetrokken. dus ook onze kippen en een- den mochten weer naar buiten. De kippen lopen weer heerlijk op de boomgaard te scharrrelen. Ook bij de eenden ging de deur open en aanvankelijk werd eerst de nabije omgeving van de vijver verkend maar inmiddels hebben ook de eenden de weg naar de boomgaard gevonden. Dinsdag 25 april begon als een koude, gure, regenachtige dag. Wij werden echter verblijd met de komst van een nieuw schaap met haar twee lammetjes. MEI 2017 Zondag werd er door NME een kabouterpad uitgezet op de boomgaard waar iedereen een aantal opdrachten kon uitvoe- ren. Gelukkig was het redelijk mooi weer JUNI 2017 De statiegeld actie van Jumbo Duijvelshoff in Huiswaard I en II heeft een bedrag opgeleverd van € 250,80. Met deze bijdrage zijn wij na- tuurlijk zeer blij en wij danken Jumbo Duijvelshoff en ook u als klant van Jumbo voor deze gift. 24 Juni kwam de Plus wandel4daagse weer bij ons langs. Vroeg in de ochtend was het weer wat druilerig maar de rest van de ochtend was het prima wan- delweer en daardoor was het weer heel gezellig. Klik hier voor de foto’s JULI 2017 De klus is geklaard!. De reno- vatie van het hekwerk rond de boerderij zit er nagenoeg op. Na zes maanden zwoegen werd op 26 juli het laatste deel van het hek voor de boer- derij geplaatst. AUGUSTUS 2017 De donateursactie voor het jaar 2017 is niet gelopen zoals wij gehoopt hebben. Wij komen thans nog zo’n € 4.000 tekort voor de aankoop van voer en verzorgingsmiddelen voor de dieren. Help mee de donateurs- actie alsnog tot een suc- ces te maken en doneer op ons ibannummer: NL 72 RABO 0161 7611 00 ten name van Stichting kinderboerderij de Rekerhout te Alkmaar Na een half jaar zwoegen aan het hekwerk rond de boerderij dient zich alweer een volgende klus aan. Nu is het eendenverblijf toe aan een to- tale opknapbeurt. De renovatie tot dusverre is mogelijk gemaakt door een subsidie van de commissie bewonersinitiatief en een aantal giften zowel in geld als in natura. SEPTEMBER 2017 Vrijdag 1 september, het weer was prachtig. Na wat klusjes zijn we alvast begonnen met de renovatie van het eendenverblijf. De eerste paal staat! Ook het eendenverblijf is nagenoeg klaar. Achter zijn we nu dus nagenoeg klaar met de renovatie. Nu staat de bijenstal hoog op de urgentielijst en ook het buitenverblijf van Joris heeft nog een opknapbeurt nodig. OKTOBER 2017 Tijdens de wintertijd sluit ook het theehuis eerder, n.l. om 15.30 uur! NOVEMBER 2017 Dat de bijenstal in aanmerking komt voor renovatie getui- ge onderstaande foto’s gemaakt tijdens een laatste inspec- tie onder toeziend oog van Joris. De bijenstal in oude glorie DECEMBER 2017 Klik hier voor de foto’s JANUARI 2018 Januari was een natte wintermaand, niet echt koud maar wel heel nat. Van de twee stormen heb- ben we niet veel last gehad, alles is nog heel. De weiden zijn echter doorweekt. Het weer begint wat beter te worden. Tijd dus voor het vervolg van de renovatie. We gaan nu de bijenstal aanpakken. Dit kunnen wij doen dankzij de stickeractie van supermarktketen Deen. FEBRUARI 2018 Half februari beginnen de vogels te nestelen. Om ze een handje te helpen hebben wij een aantal nestkastjes gebouwd en hier en daar op het terrein van de kinder- boerderij opgehangen. In de bos- tuin achter het EC hangt een grote uilenkast. Ook het insectenhotel is weer opgeknapt en uitge- breid met een vlinderver- blijf Begin februari kregen wij een lading wilgentakken om de houtwal rondom de weide van Joris op te vullen. Na vier dagen zwoegen kan Joris weer rustig op de weide vertoeven zonder gestoord te worden. De verbouwing van de bijenstal vordert ook gestaag.