Home Nieuws Geschiedenis Vrijwilligers Sponsors Anbi Gezocht Foto's Contact

Ontwerp en beheer: Ruud de Boer ©2015-2020

Nieuws SEPTEMBER 2019 De Bijen hebben het dit jaar bijzonder goed gedaan. David, onze imker, is dan ook behoorlijk blij met onze bijenvolken dit jaar. Daarom gaat hij op zondag 22 september aan iedereen die het In september is er een hek om de grote weide en de boomgaard geplaatst. Het oude hek had na vele jaren z’n beste tijd gehad. Het staat er nog wel maar het nieuwe hek is er omheen geplaatst OKTOBER 2019 Dinsdag 8 oktober is het feest in Alkmaar wegens Alkmaars ontzet. Wij gaan dan ook in de stad feesten. Daarom is de boerderij op die dag de gehele dag gesloten. Het is weer wintertijd.  Tijdens de wintertijd zal het theehuis sluiten om 15:30 uur. De boerderij sluit ook eerder, en wel om 16:00 uur. Bij slecht weer kan de boerderij eerder sluiten. Boomgaard in de winter Eind oktober ontvingen wij van GD het Keurmerk Zoönosen. Zoönosen zijn ziekten die overdraagbaar zijn van dieren op mensen. Wij hebben voldoende maatregelen genomen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beper- ken GD Keurmerk Zoönosen Nieuwe kippen Terwijl ze aandachtig in de gaten worden gehouden door de schapen die nu ook op de boomgaard vertoeven. Bij slecht weer hebben de zwijntjes visite. Een nog jonge ekster houdt ze gezelschap terwijl hij zijn verendek laat drogen bij hun lichaamswarmte. Ekster en zwijntjes FEBRUARI 2020 In 2020 gaan de renovatiewerkzaamheden gewoon door als het weer het toelaat. Op de agenda staan vernieuwing van het dak van de boerderij en herstelwerkzaamheden aan het dak van het theehuis. Rietdekker De firma Molenaar is inmiddels begonnen om het dak van het theehuis te herstellen. Gezien de weersom- standigheden wordt dit iets vertraagd. Maar het begin is er! Juul 1 Vrijdag 28 februari ontvingen wij een nieuwe bewoonster. Wij stellen voor:   Juul Juul 2 Juul 3 Aanvankelijk wilde Juul de transport- wagen niet verlaten. Maar een appel was toch te verleidelijk. Ze staat nu nog in een stal alleen naast de stal van Tessa. Uiteindelijk hopen wij dat ze een maatje wordt voor Tessa na het overlijden van Naomi. MAART/APRIL 2020 Schapen in rust Juul vindt het maar niks, al die stilte. Als wij ‘s-ochtends op de boerderij ko- men staat zij al recht- op tegen de staldeur voor een luidruchtige begroeting. Begroeting Juul Juul heeft honger MEI 2020 Joris Vooral Joris laat zich regelmatig horen! Gelukkig kunnen wel alle dieren naar buiten. Als je heel nieuwsgierig bent naar de dieren kun je op het pad rond de grote weide en de boomgaard lopen dan kun je ze zien. Geiten en schapen op de grote weide De meimaand is begonnen en dat houdt in dat ook onze donateursaktie weer van start gaat. Wij hopen op een flinke bidrage van onze donateurs. Juist op een moment als nu waarop alle inkomsten zijn gestopt. Kippen op stok Gelukkig ontvangen wij nog wel regelma- tig brood en groenten van onze vaste leve- ranciers. Dit is echter niet genoeg voor een gezonde voeding van de dieren. Dat zal nog steeds gekocht moeten worden en daarvoor hebben wij uw bijdra- ge heel hard nodig. Mocht de donateursbrief u gemist hebben dan kunt u uw bijdrage kwijt op het volgende rekeningnummer: NL72 RABO 0161 7611 00 tnv Stg Kinderboerderij de Rekerhout JUNI 2020 Speelgoed op zolder Voor nu is het stil op de kinderboerderij. Daar waar normaal bezoekers zaten heerst nu een plantenrijk. De klaprozen hebben bezit genomen van de zitbanken Klaprozen We hopen in juli weer open te gaan AUGUSTUS 2020 JULI 2020 Ook in augustus zijn wij beperkt open vanwege coronamaat- regelen. De openingstijden zijn dan: Dinsdag t/m vrijdag open van 10.00 tot 12.00 uur Maandag, zaterdag en zondag zijn wij gesloten. De laatste ochtend van de maand was even schrikken. Toen we de deur openden stond het kantoor/voederge- deelte van de boer- derij blank. Het euvel is tijdelijk verholpen en de ochtend begon met dweilen. We hebben tijdens de coronasluiting wel drie nieuwe konijnen gekregen. het knaagdierenverblijf was inmiddels geheel leeg dus de Storm, Silver en Fluffy hebben nu een geweldig onder- komen. Het is de bedoeling dat er nog twee konijnen komen. De konijnen zijn ook dit jaar geadopteerd door kinderdag- verblijf Broer Konijn. Door de komst van nieuwe konijnen moest er iets worden gedaan aan de huisvesting. De hokken welke wij mochten ontvangen van de gemeente Alkmaar zijn met elkaar ver- bonden met een tussenstuk waar schuilruimten in zitten. Konijnenhokken Door de extreme hitte krijgt Sofie elke ochtend een lekkere douche waar- na zelf heerlijk in de mod- der gaat liggen wroeten. Sofie in de modder Karate Kid in actie Ook de achterkant Eindresultaat Wij kregen in september ook vier nieuwe bewoners, vier Sussex kippen. Op de foto drie hiervan. Sussex kippen