Nieuws
Home Nieuws Geschiedenis Vrijwilligers Sponsors Anbi Gezocht Foto's Contact

Ontwerp en beheer: Ruud de Boer ©2015-2018

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag en zondag van 10:00 uur tot 16:30 uur Tijdens de winterperiode gaat het theehuis dicht om 15:30 uur. Toegang gratis Bankrekening: NL72 RABO 0161 7611 00 Nieuws Regelmatig komen bij ons verzoeken binnen van scholieren of zij bij ons stage kunnen lopen. Wij hebben helaas geen stageplekken! JULI 2017 De klus is geklaard!. De reno- vatie van het hekwerk rond de boerderij zit er nagenoeg op. Na zes maanden zwoegen werd op 26 juli het laatste deel van het hek voor de boer- derij geplaatst. AUGUSTUS 2017 De donateursactie voor het jaar 2017 is niet gelopen zoals wij gehoopt hebben. Wij komen thans nog zo’n € 4.000 tekort voor de aankoop van voer en verzorgingsmiddelen voor de dieren. Help mee de donateurs- actie alsnog tot een suc- ces te maken en doneer op ons ibannummer: NL 72 RABO 0161 7611 00 ten name van Stichting kinderboerderij de Rekerhout te Alkmaar Na een half jaar zwoegen aan het hekwerk rond de boerderij dient zich alweer een volgende klus aan. Nu is het eendenverblijf toe aan een to- tale opknapbeurt. De renovatie tot dusverre is mogelijk gemaakt door een subsidie van de commissie bewonersinitiatief en een aantal giften zowel in geld als in natura. SEPTEMBER 2017 Vrijdag 1 september, het weer was prachtig. Na wat klusjes zijn we alvast begonnen met de renovatie van het eendenverblijf. De eerste paal staat! OKTOBER 2017 Tijdens de wintertijd sluit ook het theehuis eerder, n.l. om 15.30 uur! NOVEMBER 2017 Dat de bijenstal in aanmerking komt voor renovatie getui- ge onderstaande foto’s gemaakt tijdens een laatste inspec- tie onder toeziend oog van Joris. De bijenstal in oude glorie DECEMBER 2017 Klik hier voor de foto’s JANUARI 2018 Januari was een natte wintermaand, niet echt koud maar wel heel nat. Van de twee stormen heb- ben we niet veel last gehad, alles is nog heel. De weiden zijn echter doorweekt. Het weer begint wat beter te worden. Tijd dus voor het vervolg van de renovatie. We gaan nu de bijenstal aanpakken. Dit kunnen wij doen dankzij de stickeractie van supermarktketen Deen. FEBRUARI 2018 Uilenkast in bostuin Insectenhotel Half februari beginnen de vogels te nestelen. Om ze een handje te helpen hebben wij een aantal nestkastjes gebouwd en hier en daar op het terrein van de kinder- boerderij opgehangen. In de bos- tuin achter het EC hangt een grote uilenkast. Ook het insectenhotel is weer opgeknapt en uitge- breid met een vlinderver- blijf Begin februari kregen wij een lading wilgentakken om de houtwal rondom de weide van Joris op te vullen. Na vier dagen zwoegen kan Joris weer rustig op de weide vertoeven zonder gestoord te worden. Ezelsweide Houtwal ezelsweide Wilgentakken Bijenstal in wording De verbouwing van de bijenstal vordert ook gestaag. MAART 2018 In maart kregen we te maken nog wat naweeën van de winter, het was koud en nat. De dieren bleven dan ook veel in hun stal. Voor zover het kon werd verder gewerkt aan de renovatie van de bijenstal. APRIL 2018 Petanque-vereniging Celeritas bedankt!!! Helaas geen kleine geitjes dit jaar. Het is wel geprobeerd maar niet gelukt. Wel hebben wij een nieuw schaap gekocht met twee lammetjes. Zij verblijven momenteel nog in de stal om wat te wennen aan de nieuwe huisvesting en alle nieuwe dieren. Intussen zijn de geiten naar de grote weide verhuist. Het begon met een uurtje. Daarna steeds een uurtje langer waarna op 1 mei a.s. de grote weide weer voor bezoekers kan worden geopend. Door het mooie weer kon ook flink worden doorgewerkt aan de bijenstal zodat deze thans nagenoeg geheel klaar is. De bijen kunnen haast weer terug naar hun stekkie op de ezel- weide. Geiten op grote weide Bijenstal bijna klaar Eenden op de boomgaard Kippen op de boomgaard Boomverzorging 01 Boomverzorging 02 Boomverzorging 03 Halsbandparkieten in de Rekerhout Grote weide in winter Overzicht achterwerf Bijenwas Pot honing Hekwerk JUNI 2018 Woensdag 2 mei ging ons nieuwe schaap, Roos, met haar twee lammeren, Fleur (witte lam) en Mara (zwarte lam), naar buiten samen met alle andere schapen. Zonder aarzelen volgden vooral de lammeren de kudde naar de weide. Roos met kinderen Fleur en Mara Roos met Fleur Fleur vond het geweldig buiten op de rug van moeder Wederom hebben wij dit jaar een donatie ontvangen van kinderdag- verblijf Broer Konijn voor bijdrage aan het voer en medische onder- steuning voor de knaagdieren. Heel hartelijk dank hiervoor! Bijenstal gereed De renovatie van de bijenstal is klaar. Langzaam maar zeker komen komen de bijenvolken weer terug naar de kinderboerderij. Een deel van de volken stond al op de boom- gaard. We hopen dat de appel- en peren bomen goed bestoven zijn dit jaar dan hebben we een goede bijen- en bomendag. MEI 2018 Sieruien Appels aan de bomen De appels groeien prima in de appel- bomen in de boom- gaard. Ook de sieruien bij de eendenvijver doen het prima. De tuinen van de kinderboerderij Het is iedere dag weer een feest om langs de bloeiende planten in de tuinen van de kinderboerderij te lopen. De tuin voor de kinderboerderij zag er dit jaar prima uit! PlusWandelvierdaagse Leden van de Rabobank, Hartelijk dank voor uw stem. Het ontvangen geld overtreft onze verwachtingen. Wij kunnen hiervoor bijna een half jaar stro kopen. Dank namens de dieren, het bestuur en het team. JULI 2018 Als alles goed gaat hopen wij op zondag 23 september a.s. weer onze jaarlijkse bijendag te houden. Details hierover volgen nog. Start Walking Dinner Aan deze wandeling werd ook meegedaan door een groep in- ternationale scoutings. Het geheel werd georganiseerd in samenwerking met Scouting Nederland, het Turkse Consulaat en de gemeente Alkmaar. De ha- ringparty werd gedoneerd door het turkse Consulaat. Happy Accidents Door het prachtige zomerweer werd het een geslaagde avond