Vrijwilligers
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag plus zondag 10.00 tot 15.30 uur De toegang is gratis Bij slecht weer kan de boerderij eerder dicht gaan.
Bankrekening: NL72 RABO 0161 7611 00
Regelmatig komen bij ons verzoeken binnen van scho- lieren of ze bij ons stage mogen lopen. Wij hebben geen stageplaat- sen! De dagelijkse gang van zaken op de boerderij wordt gerund door een team van vrijwilligers. Sommigen al sinds het ontstaan van de boerderij. De combinatie van werken in de natuur, het bezig  zijn met dieren, maar ook de afwisseling van  schoonmaken, voederen, onderhoud, reparatie en  het werken in teamverband spreekt alle medewerkers  aan. Ze genieten er zelf van en voelen dat ze bijdragen  aan het welzijn van de dieren, de kinderen en ook  de (groot)ouders die hier komen.
Ontwerp en beheer: Ruud de Boer ©2015-2024